Antwoord op de meeste gestelde vragen door opdrachtgevers

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt je de antwoorden op de meest gestelde vragen door opdrachtgevers. Doe je al zaken met MF horeca personeelsdiensten, dan vindt je meer informatie in onze algemene voorwaarden.

Waaruit bestaat het tarief?

Het tarief bestaat uit het Bruto uurloon, 25 vakantiedagen, vakantiegeld, WW, WA, WAO basis en gedifferentieerd, WGA, ZVW, SER, branchepremies: pensioenopbouw vanaf 21 jaar na 26 gewerkte weken. Bij tarieven inclusief ziekte; zoals hier bovengenoemd, daarnaast ook Kort Verzuim, WAO Gat verzekering en bij ziekteverzuim van de medewerker twee wachtdagen en 90% doorbetaling van het loon in het eerste jaar en in het tweede jaar wordt 80% uitbetaald.

Wat is het fasensysteem (uitzenden)?

MF Horeca hanteert het fasensysteem uit de CAO voor uitzendkrachten van de ABU. Dit systeem kent 3 fasen, te weten Fase A, Fase B en Fase C. Een uitzendkracht, zonder arbeidsverleden bij MF Horeca of de betreffende opdrachtgever, start in Fase A.

Fase A
De duur van Fase A is 78 gewerkte weken. Elke week waarin de uitzendkracht werkt, telt mee voor de opbouw van fase A. Het aantal uur dat daarbij wordt werkt is niet van belang. In deze fase mag een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten achter elkaar worden gegeven. Het maakt daarbij niet uit voor hoeveel verschillende opdrachtgevers er wordt gewerkt.

Onderbreking ≤ 6 maanden: blijft in Fase A
Onderbreking > 6 maanden (6 maanden + 1 dag): naar begin fase A

Fase B
In fase B kunnen er maximaal zes tijdelijke contracten worden overeengekomen gedurende een periode van vier jaar. MF horeca personeelsdiensten mag zelf bepalen hoe lang deze tijdelijke contracten duren.

Onderbreking ≤ 6 maanden: doortellen contracten en termijn
Onderbreking > 6 maanden: naar begin fase A

Fase C
Fase C begint als de uitzendkracht direct na voltooiing van fase B blijft werken of als de uitzendkracht binnen dertien weken na voltooiing van fase B opnieuw wordt uitgezonden door MF Horeca. In fase C is de uitzendkracht werkzaam op basis van een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Wat is het ketensysteem (payroll)?

Bij een samenwerking op basis van payroll, zullen de medewerkers contracten ontvangen volgens het ketensysteem. Dit houdt in dat de medewerker maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd mag ontvangen binnen 3 jaar. Na het derde contract voor bepaalde tijd, heeft de medewerker recht op een contract voor onbepaalde tijd.

Wanneer de medewerker 6 maanden of langer geen lopend contract heeft, mag de medewerker opnieuw 3 contracten voor bepaalde tijd ontvangen.

Ik heb een klacht, waar kan ik die melden?

Een klacht kun je telefonisch of schriftelijk melden bij jouw vestiging van MF Horeca of bij het hoofdkantoor van MF Groep. De contactgegevens van het hoofdkantoor vind je hier.

Vragen?

Heb je een vraag over één van deze onderwerpen of wil je ergens anders meer informatie over? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.