Geef door wanneer je vrij wilt nemen

Aanvraag verlofuren

Toelichting: Voor het uitbetalen van het verlof kijken we naar het gemiddeld aantal uren dat je de afgelopen weken hebt gewerkt.